Regulamin

Single fix image

Regulamin korzystania ze strony internetowej

www.sportdefinition.eu

1. Informacje ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i wymogi korzystania ze strony internetowej pod adresem www.sportdefinition.eu (zwanej dalej „Stroną internetową).
 2. Osoba korzystająca ze Strony internetowej akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Właścicielem Strony internetowej jest spółka NutriTraders Sp. z o.o., adres siedziby: 32-500 Chrzanów,
  ul. Partyzantów 11D, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS, NIP: 6282264522, REGON: 362178192, KRS: 0000569760 (zwana dalej „Właścicielem”).
 4. Wszelkie dane znajdujące się na Stronie internetowej mają jedynie charakter poglądowy
  i informacyjny, a właściciel nie ponosi odpowiedzialność za ich treść w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, za wyjątkiem sytuacji gdy odpowiedzialność taka wynika z przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego.

2. Warunki techniczne.

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a). Komputer z dostępem do Internetu.
b). Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 3.5 i wyższej; Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej;
Opera w wersji 10 i wyższej; Google Chrome w wersji 10 i wyższej’ Safari w wersji 5.0 i wyższej.
c). Zalecana rozdzielczość ekranu 1280×1024.
d). Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies.
e). Zalecana włączona obsługa JavaScript.
2. Korzystanie ze Strony internetowej nie wymaga dokonywania dodatkowych rejestracji.

3. Sklep.

 1. Kliknięcie w znajdujący się na Stronie internetowej www.sportdefinition.eu link „SKLEP„, a następnie wybór produktu i kliknięcie w link „KUP TERAZ” spowoduje przekierowanie na stronę internetową znajdującą się
  pod adresem www.bodypak.pl, której właścicielem jest spółka BODYPAK Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie. Korzystanie ze strony www.bodypak.pl, a w tym zawieranie umów za pośrednictwem tej strony internetowej, odbywa się wyłącznie na podstawie znajdującego się tam regulaminu. NutriTraders Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz funkcjonowanie strony internetowej bodypak.pl.
 2. NutriTraders Sp. z o.o. nie prowadzi sklepu internetowego za pośrednictwem Strony internetowej www.sportdefinition.eu, ani nie dokonuje przy użyciu Strony internetowej sprzedaży lub świadczenia usług
  w jakiejkolwiek innej formie.
 3. Jakiekolwiek dane na temat produktów i różnego rodzaju towarów (takie jak nazwa, cena, dostępność, smaki) znajdujące się Stronie internetowej www.sportdefinition.eu, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, jak również nie stanowią propozycji zawarcia umowy,
  a jedynie mają charakter informacyjny i poglądowy dotyczący przykładowych towarów występujących pod marką SportDefinition. W szczególności Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zgodność informacji
  o dostępności, cenie i cechach produktów z informacjami znajdującymi się na stronie internetowej www.bodypak.pl.
 4. Użyte na Stronie internetowej www.sportdefinition.eu zwroty, takie jak „oferta” mają wyłącznie znaczenie potoczne, a ich celem jest wyłącznie informowanie o marce SportDefinition i promowanie produktów występujących pod tą marką.

4. Polityka prywatności / Pliki cookies.

 1. Dostęp do zawartości Strony internetowej nie wymaga udostępniania danych osobowych.
 2. Strona internetowa korzysta z plików cookies, m.in. w celach reklamowych, statystycznych oraz do świadczenia usług.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze) użytkownika Strony internetowej i przeznaczone
  są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Możliwe jest wyłączenie stosowania plików cookies w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Zmiana może dotyczyć: automatycznej blokady obsługi ciasteczek, czy wymuszenia każdorazowo zgody na przechowywanie informacji. W celu zmiany ustawień przeglądarki internetowej należy postępować zgodnie z instrukcjami właściwej przeglądarki.
 5. Przeznaczenie plików cookies.
  Pliki Cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 6. Typy plików cookies.
  Stosowane są dwa rodzaje plików Cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies, albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki Cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 7. Dane osobowe w plikach cookies.
  Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików Cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp
  do nich osobom nieuprawnionym.
 8. Usuwanie plików cookies.
  Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie opuszcza umieszczanie plików Cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

5. Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 16.08.2017.
 2. Właściciel ma prawo w każdym czasie do zmiany treści niniejszego regulaminu, przy czym zmiany te nie będą naruszać w żaden sposób ewentualnych praw nabytych przez osoby korzystające ze Strony internetowej.
 3. Niniejszy regulamin podlega przepisom prawa polskiego, a w szczególności przepisom Kodeksu cywilnego.
 4. Kontakt z Właścicielem możliwy jest za pośrednictwem poczty e-mail: info@sportdefinition.pl, bądź w formie papierowej pod adresem korespondencyjnym: NutriTraders, ul. Partyzantów 11D, 32-500 Chrzanów.

Aktualności Więcej